Foto do fiszekKlienci Grupy Gumułka, którzy starali się o dofinansowanie projektów, przeszli pozytywnie wszystkie etapy oceny konkursowej.
Programy, w ramach których realizowane są projekty na lata 2007 - 2013, to m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.
  • Małopolski Regionalny Program Operacyjny.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.


Grupa Gumułka z sukcesami wspomaga też swoich klientów w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poniżej zaprezentowane są wybrane pozycje, które otrzymały pozytywną ocenę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi klientami oraz ich projektami wyznaczonymi do dofinansowania.

fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1 fiszka1