Usługa rozliczania projektu jest jednym z podstawowych obowiązków beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Polega na rozliczaniu otrzymanej dotacji w formie zaliczki lub po realizacji projektu.


Usługa obejmuje przygotowanie:

Wniosków beneficjenta o płatność (a wiec dokument, w którym opisywane są wszystkie wydatki w ramach projektu, jak również wskazywany jest stan jego realizacji) - wnioski takie powinny być składane co najmniej raz na kwartał i jednocześnie nie częściej niż raz w miesiącu.

Do wypełnienia wniosków o płatność służy specjalna aplikacja o nazwie Generator Wniosków Płatniczych (GWP), którą instaluje się na komputerze. Jednym z kluczowych elementów wniosku o płatność jest lista (zestawienie) dokumentów potwierdzających wydatki (faktury, rachunki, listy płac itp.), wydruk z systemu księgowego. Oprócz danych finansowych opisujących stan zaawansowania wydatków w ramach projektu, dużą cześć wniosku zajmuje opis zrealizowanych w danym okresie działań oraz plan na następny okres.

Ważnym elementem usługi jest:

  • ustalanie kwalifikowalności wydatków,
  • sprawdzenie poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej,
  • sporządzanie harmonogramów,
  • nadzór nad kompletowaniem załączników.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługiNieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane