Usługa obejmuje przygotowanie Studium Wykonalności będącego kluczowym załącznikiem wymaganym podczas procedury ubiegania się o środki pomocowe, zarówno dla projektów realizowanych w trybie indywidualnym, trybie konkursowym, jak również w trybie systemowym.

Studium wykonalności w procedurze aplikacyjnej ma dostarczyć szczegółowej informacji na temat inwestycji zaplanowanej do realizacji.

W ramach realizacji usługi zespół fachowców zanalizuje pomysł i pomoże wybrać konkretne rozwiązanie wg poniższego algorytmu:

  • zebrania danych o otoczeniu projektu (instytucjonalnym, społecznym, politycznym, gospodarczym),
  • ustalenia technicznych możliwości osiągnięcia projektu,
  • przygotowania montażu finansowego,
  • analizy zasobów materialnych i ludzkich,
  • stworzenia kilku wariantów rozwiązań,
  • zbadania wykonalności koncepcji ze względu na postawiony cel,
  • analizy i dokonania wyboru konkretnego rozwiązania.


Studium Wykonalności jest przygotowywane każdorazowo w oparciu o aktualne wytyczne. Standardowo zawiera następujące elementy: opis i charakterystykę przedsięwzięcia oraz cel przedsięwzięcia, do którego wlicza się: oddziaływanie, wskaźniki produktu i rezultatu, analizę otoczenia społeczno – gospodarczego przedsięwzięcia, analizę instytucjonalną, analizę techniczną i technologiczną, analizę finansową, analizę ekonomiczną, analizę wrażliwości i ryzyka, analizę oddziaływania na środowisko, wnioski i wskazanie wariantu preferowanego.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w przygotowywaniu studiów wykonalności (w ramach programów operacyjnych PO IiŚ, PO IG, RPO), jesteśmy gwarantem terminowego i rzetelnego zrealizowania usługi.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługiNieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane