Nabory wniosków

Zapoznaj się z niektórymi z ostatnio ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie. Pełną informację o wszystkich aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania uzyskasz od naszych specjalistów.

 

  1. 1.2 Badania celowe - Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR (2)

    Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs...
  2. 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna (4)

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 którego celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na...
  3. Postaw na sukces zawodowy