Grupa Gumułka Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
tel.: +48 32 721 20 65
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRS: 0000295788
(Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy)
NIP: 634-26-63-362
REGON: 240828925
Wysokość kapitału zakładowego: 251 500,00 zł