Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
tel.: +48 32 721 20 62
faks: +48 32 201 17 65
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRS: 0000525731
(Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy)
NIP: 634-283-16-12
REGON: 243686035
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00 zł