Grupa Gumułka - Corporate Finance Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
tel.: +48 32 721 20 61
faks: +48 32 201 17 65
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRS: 0000409605
(Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy)
NIP: 634-280-68-21
REGON: 242861068
Wysokość kapitału zakładowego: 59 800,00 zł