Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
tel.: +48 32 721 20 64
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRS: 0000151280
(Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy)
NIP: 634-001-96-22
REGON: 271851481
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł