Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
tel.: +48 32 721 20 63
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRS: 0000224253
(Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy)
NIP: 634-25-44-019
REGON: 278333217
Wysokość kapitału zakładowego:
450.000 zł