Dzięki Akademii klienci Grupy Gumułka mają możliwość skorzystania z wiedzy naszych ekspertów i poszerzenia swoich kompetencji w wielu istotnych obszarach tematycznych, takich jak:

  • finanse i rachunkowość,
  • prawo podatkowe,
  • fundusze unijne,
  • bezpieczeństwo informacji (RODO),
  • prawo pracy,
  • prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna.

Organizujemy również szkolenia dedykowane, dostosowane do potrzeb pracowników firmy.

Celem Akademii Grupy Gumułka jest promowanie wiedzy praktycznej. Uczestnicy naszych szkoleń uzyskują informację jak rozwiązać problem, a nie gdzie ewentualnie poszukać odpowiedzi. Częstym zjawiskiem jest utrata klienta. Głównym tego powodem błędy popełniane przez pracowników firmy. Jednym z elementów rozwiązania tego problemu jest ciągłe podnoszenie kompetencji oraz umiejętności. Zmiana otoczenia gospodarczego wymusza ciągłe zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa. W obecnym czasie głównym zasobem firmy są jego pracownicy, którzy potrzebują wskazówek, wiedzy, umiejętności, żeby mogli coraz lepiej wykonywać swoją pracę.

Trenerami w Akademii Grupy Gumułka są zarówno eksperci Grupy Gumułka, jak i zewnętrzni wykładowcy współpracujący z Akademią. W ramach Akademii realizowane są również cykliczne szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych. Informujemy, że na większość naszych szkoleń mogą Państwo uzyskać dofinansowanie przez BUR oraz KFS.

Kliknij w menu po lewe stronie - zapoznaj się z harmonogramem szkoleń i wybierz szkolenie dla siebie. Możesz rówież skontaktować się z nami bezpośrednio.