Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 3975. W zakresie audytu korzystamy z dwudziestoletnich doświadczeń Grupy Gumułka.

Jesteśmy dumni, że w dotychczasowej praktyce dostarczyliśmy dla ponad tysiąca podmiotów racjonalnego zapewnienia co do wiarygodności ich sprawozdań finansowych.

Audyty finansowe wykonywaliśmy praktycznie dla wszystkich sektorów, w tym m.in. dla:

  • administracji samorządowej i rządowej,
  • przedsiębiorstw, w tym zarówno rozległych grup kapitałowych, jak i MŚP,
  • sektora nauki i innowacyjności,
  • sektora ochrony zdrowia,
  • spółdzielczości,
  • organizacji pozarządowych (NGO).

Grupa Gumułka wpisana jest na listę podmiotów badających jednostki zainteresowania publicznego (http://kibr.org.pl/pl/podmioty_JZP). Zapoznaj się z naszymi sprawozdaniami z przejrzystości.

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno podmioty polskie, jak i spółki z udziałem kapitału zagranicznego z większości krajów Europy oraz z najbardziej rozwiniętych krajów świata.