Dział Audytu Finansowego przeprowadza badania i wykonuje przegląd sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości i MSR, a także wykonuje inwentaryzację i spis z natury. Zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych naszych Klientów, co wymaga od nas nie tylko doświadczenia, szerokiej wiedzy i zaangażowania, ale także rzetelności i sumienności. Głównym celem, jaki stawiamy sobie w codziennej pracy, jest udzielanie pomocy oraz wskazówek w ostatecznym sporządzeniu sprawozdania finansowego oddającego prawdziwy i rzetelny obraz majątkowy i finansowy Jednostki. Dodatkowo wskazujemy także obszary podwyższonego ryzyka, co ma duży wpływ na prowadzenie przez naszych Klientów działalności gospodarczej nastawionej na sukces.

Badanie sprawozdań finansowych naszych klientów wymaga od nas nie tylko doświadczenia, szerokiej wiedzy i zaangażowania, ale także rzetelności i sumienności. Naszą pracę opieramy na doświadczeniu w sprawdzaniu, czy dokumenty sporządzone zgodnie z określonymi wymogami zawierają informacje zgodne ze stanem faktycznym; czy nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na ich znaczenie; czy opisują rzetelnie czynniki ryzyka.

Atuty i korzyści ze współpracy z Grupą Gumułka:

  • posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych;
  • pracują dla nas audytorzy o bogatej wiedzy teoretycznej i dużym doświadczeniu praktycznym;
  • Grupa Gumułka jest członkiem IAPA - A global association of independent accounting firms and groups (Międzynarodowego Stowarzyszenia Niezależnych Firm i Grup Audytorskich IAPA), dzięki któremu mamy dostęp do światowej wiedzy eksperckiej ponad 1200 partnerów;
  • specjaliści Grupy Gumułka posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, dyplomy ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, uprawnienia CIA (Certified Internal Auditor);
  • posiadamy zgodę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na prowadzenie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów w zakresie modułów: ,,Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań jednostkowych wg MSR i MSSF”, ,,Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta”, ,,Leasing w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdawczości” oraz ,,Normy wykonywania zawodu i inne usługi biegłego rewidenta w aktualnym stanie prawnym”.
Nazwa Usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Usługi
Nieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane