Nasz zespół posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych oraz rozliczaniu projektów: począwszy od okresu programowania 2004-2006, przez 2007-2013, po obecny 2014-2020. Zajmujemy się przede wszystkim sporządzaniem wniosków unijnych, w czym odnieśliśmy liczne sukcesy. Oprócz tego aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym, konferencjach dotyczących środków unijnych oraz inicjatywach mających na celu przybliżenie pozyskania funduszy z UE. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w wyżej wspomnianych obszarach i stale się dokształcamy.