Ilustracja kontaktu
Partner w Grupie Gumułka
Adres:
Biuro w Katowicach
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
32 2035829
Faks:
32 2035829
Telefon komórkowy:
501764768
Dodatkowe informacje:

Specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych z UE, audytor wiodący ISO rej. w IRCA oraz stały mediator organizacji społecznych i zawodowych zgodnie z art. 183 par.3 k.p.c. przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu: fundusze europejskie, realizacja projektów, ich rozliczanie i utrzymanie trwałości projektów. Uzyskał uprawnienia Zarządzania Projektem metodologią PRINCE2 Foundation.

Akredytowany wykonawca w wielu programach finansowanych ze środków UE oraz akredytowany wykładowca z zakresu biznes planów, zarządzania i informatyki. Trener Ministerstwa Kultury (Instytutu im. Adama Mickiewicza) w zakresie funduszy strukturalnych oraz europejskich na rzecz sektora kultury. Ekspert ds. merytorycznych projektów finansowanych ze środków pomocowych EFS „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w rozwoju zawodowym osób pracujących”. Asesor powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego do oceny projektów z II Priorytetu – Społeczeństwo Informacyjne w ramach RPO WSL. Wybrany do grona ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO WSL na lata 2014-20 w dziedzinach: innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, otoczenie biznesu i profesjonalizacja IOB, a także technologie informacyjno-komunikacyjne. Na liście ekspertów oceniających wnioski w ramach Monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Programu Inteligentnego Rozwoju na lata 2014-2020. Członek komisji oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykładowca współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Bankową, Parkiem Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice. Członek Zarządu Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.  Kierownik Akademii Grupy Gumułka.

Autor lub współautor książek i publikacji:

  • „Kadry i Płace”, wydawnictwo Helion,
  • „Ćwiczenia z informatyki dla szkół średnich”, wydawnictwo Videograf II,
  • „Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji księgowej”, wydawnictwo Helion,
  • „Informatyka gospodarcza”, wydawnictwo BECK,
  • "Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej" – praca zbiorowa, Uniwersytet Ekonomiczny,
  • "Ocena popytu na pracę B+R ze strony regionu pomorskiego ze wskazaniem priorytetowych kierunków działalności i potrzeb w zakresie bazy laboratoryjnej i aparaturowej”, Wydawnictwo Naukowe Śląsk,
  • "Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej", wydawnictwo ODDK.

Publicysta i komentator: Trudny Rynek – TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Radio Katowice, Telewizja POLSAT, Forum Samorządowe, Global Economy.

Członkostwo w organizacjach zawodowych: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Zagłębiowska Izba Gospodarcza.