Posiadamy wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach:

 • kreowanie wizji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem specyfiki działalności;
 • wdrożenie oraz utrzymanie polityki bezpieczeństwa;
 • tworzenie, monitorowanie oraz doskonalenie procedur i nadzorowanie ich prawidłowego stosowania w organizacji;
 • przejęcie oraz realizację wszystkich zadań i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów powiązanych;
 • prowadzenie dokumentacji;
 • rejestrowanie i aktualizacja baz danych w rejestrach lokalnych;
 • składanie obligatoryjnych raportów do ADO oraz GIODO;
 • realizacja szkoleń pracowniczych oraz nadzór ich prawidłowego poziomu wiedzy;
 • coachingu w zakresie należytego postrzegania bezpieczeństwa jako jednego z kluczowych elementów niezbędnych do realizacji biznesowych celów organizacji;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz odbytych szkoleń;
 • zarządzanie incydentami w zakresie bezpieczeństwa informacji;


Do grona klientów, którzy nam zaufali należą m.in.: Park Narodowy Gór Stołowych, Urząd Miasta Bytom, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, TELEMEDYCYNA POLSKA S.A., Urząd Gminy Krasnystaw, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, KUKE Finanse S.A., INDATA Software S.A., Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., Euroedukacja Sp. z o.o., EURO-ITM. Ogółem w obszarze ochrony danych osobowych realizowaliśmy dotychczas usługi dla niespełna 40 podmiotów.