Ścieżki awansu w Grupie Gumułka
  krakenimages 376KN ISplE unsplash 1

 

Praktykant/Stażysta

Przed Tobą kilka miesięcy współpracy z zespołem specjalistów. Stajesz się realnym członkiem zespołu, który nie stoi przy kserokopiarce ani nie parzy kawy, ale uczestniczy w realizacji rzeczywistych zadań projektowych. Jako członek naszej Organizacji będziesz uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych i spotkaniach firmowych, dlatego będziesz mieć okazję zdobyć nowe kontakty i znajomości; będziesz też mieć możliwość nabycia karty Multisport. Pod okiem przydzielonego opiekuna poznasz dany obszar działalności naszej firmy oraz będziesz mieć okazję wykazania się podczas wykonywania swoich zadań.

Standardowy okres trwania praktyki/stażu to od 3 do 6 miesięcy. Po ich odbyciu wybrane osoby otrzymują ofertę zatrudnienia i propozycję dołączenia do naszego zespołu na stałe. Każdego roku najlepsi studenci i absolwenci zasilają zespół pracowników Grupy Gumułka!

Młodszy asystent / Młodszy specjalista / Młodszy konsultant / Młodszy analityk / Młodszy księgowy

Stanowisko to proponujemy najlepszym uczestnikom naszego programu praktyk i staży, a także absolwentom szkół wyższych z niewielkim jeszcze doświadczeniem zawodowym. Na tym stanowisku będziesz uczestniczył w realizowanych przez nas projektach, wykonując powierzane Ci czynności ze wsparciem starszych stażem pracowników.

Będziemy oczekiwać od Ciebie pełnego zintegrowania się z zespołem, a także odpowiedniego rozwoju zawodowego.

Asystent / Specjalista / Konsultant / Analityk / Księgowy

Jeżeli przeszedłeś pełen cykl realizacji projektu właściwego dla działu, w którym pracujesz (a zazwyczaj trwa to jeden rok), i pogłębiłeś/-aś swoją wiedzę merytoryczną, w tym poprzez udział w organizowanych przez nas szkoleniach lub poprzez rozpoczęcie ścieżki zdobywania kwalifikacji zawodowych, dostaniesz propozycję awansu.

Na nowym stanowisku będziesz wykazywać się większą samodzielnością w realizacji projektów; wzrosną też oczekiwania co do merytorycznej poprawności Twoich prac.

Starszy asystent / Starszy specjalista/ Starszy konsultant / Starszy analityk / Starszy księgowy

Po zdobyciu doświadczenia w pracy na różnych projektach (co zazwyczaj zajmuje od 1 do 3 lat pracy na poprzednim stanowisku) i po istotnym zwiększeniu swoich kompetencji zawodowych, obejmiesz stanowisko starszego asystenta/specjalisty/konsultanta/analityka/księgowego. Twoje stanowisko może też zostać określone mianem Koordynatora.

Oprócz inspirujących obowiązków merytorycznych będziesz też koordynować pracę całego zespołu projektowego, często poprzez objęcie funkcji Kierownika projektu. Stanowisko to wymaga samodzielności w działaniu i wiąże się z odpowiedzialnością za merytoryczną i organizacyjną poprawność realizacji naszych projektów.

Będziesz także opiekunem praktykantów i stażystów oraz młodszych stażem pracowników i będziesz przygotowywać ich do uzyskania awansu zawodowego.

Będziesz mieć również okazję do dzielenia się swoją wiedzą poprzez prowadzenie szkoleń oraz publikację postów i artykułów naukowych.

Młodszy Menadżer

Jeśli zdobyłeś kwalifikacje zawodowe (wówczas, gdy w Twoim zawodzie takie kwalifikacje zostały określone), a wcześniej realizowane projekty udowodniły Twoje umiejętności organizacyjne, zaproponujemy Ci objęcie stanowiska Młodszego menadżera.

Otrzymasz do realizacji projekty o relatywnie mniejszym stopniu skomplikowania i będziesz mieć możliwość konsultacji z bardziej doświadczonym menadżerem lub z partnerem.

To stanowisko również wymaga ostatecznego zbudowania swojego autorytetu jako wykładowca szkoleń oraz autor postów i artykułów naukowych.

Menadżer

Ponieważ prostsze projekty, które wcześniej realizowałeś, zakończyły się sukcesem (a ocena tego zazwyczaj trwa około jednego roku), dostaniesz propozycję awansu na stanowisko Menadżera.

Menadżer ma przypisaną grupę klientów swojego działu i jest odpowiedzialny za realizacje prac na ich rzecz. Będziesz zatem teraz nadzorował pracę wielu zespołów projektowych i będziesz odpowiedzialny za ich merytoryczny i organizacyjny sukces.

Wykażesz się też dużymi umiejętnościami interpersonalnymi. Jako przełożony pracowników swojego zespołu będziesz więc dbać o ich rozwój zawodowy i dążenie do samodzielności (wspieranie w uzyskaniu awansu).

Twój autorytet merytoryczny będzie niekwestionowany dzięki częstemu prowadzeniu szkoleń oraz publikacji postów i artykułów naukowych.

Twoja opinia będzie też brana pod uwagę przy kształtowaniu strategii Grupy Gumułka.

Senior Menadżer

Po kilku latach Twoja praca zostanie oceniona jako kluczowa dla rozwoju Grupy Gumułka; zwykle zajmuje to ok. 3 lat pracy jako Menadżer. Dostaniesz więc propozycję awansu na stanowisko Senior Menadżera.

Będziesz teraz wyznaczać kierunki działań swojego działu, podejmować decyzje strategiczne. Odpowiedzialny będziesz za współpracę z pełnym gronem klientów działu. Będziesz zarządzać własnymi portfelami zleceń oraz równolegle wieloma zespołami realizującymi zróżnicowane i złożone projekty.

Do Twoich obowiązków należeć będzie też wspieranie w uzyskaniu awansu młodszych menadżerów i menadżerów.

Swój autorytet merytoryczny będziesz umacniać poprzez prowadzenie szkoleń oraz publikację postów i artykułów naukowych.

Żadna decyzja odnośnie strategii Grupy Gumułka nie zostanie podjęta bez Twojej opinii.

Partner

Partnerem w Grupie Gumułka można zostać po około 10 latach pracy w firmie.

Do zadań Partnera należy m.in. zarządzanie całym departamentem oraz podległym personelem, w tym menadżerami. Ponadto Partner odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych Klientów oraz reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami strategicznymi i władzą administracyjną. Partnerzy zajmują się również rozpoznawaniem nowych możliwości rozwoju biznesu i rozszerzaniem oferty usług naszej firmy.

Zależy nam, abyś jak najszybciej – jako Partner w Grupie Gumułka – mógł zdyskontować zdobytą wiedzę merytoryczną i umiejętności organizacyjne dla dobra naszej Organizacji oraz naszych Klientów.