Grupa Gumułka stwarza możliwości rozwoju dla profesjonalistów różnych dziedzin. Dzięki Programowi Praktyk i Staży Studenckich daje również szansę zdobycia cennego doświadczenia młodym i dynamicznym osobom. Program Praktyk i Staży stanowi najlepszą ścieżkę umożliwiającą dobry start na rynku pracy oraz zostanie realnym członkiem profesjonalnego zespołu pracowniczego Grupy Gumułka. Nasza organizacja ceni entuzjazm i zaangażowanie.
Stawiamy na młodych!
Zatrudniamy najlepszych.