Dział funduszy funkcjonujący w ramach Grupy Gumułka-Euroedukacja Sp. z o.o. posiada ponad 12-letnie doświadczenie w:

  • Doborze źródła finansowania planowanych przedsięwzięć;
  • przygotowaniu koncepcji finansowania i realizacji projektów Badawczo-Rozwojowych (B+R);
  • kojarzeniu partnerów na linii przedsiębiorca-nauka;
  • analizie zasadności realizacji projektu z punktu widzenia jego trwałości;


Możemy pochwalić się dużym wsparciem merytorycznym w projektach (inwestycyjnych, szkoleniowych, zarówno dla podmiotów publicznych i prywatnych), które pomogło w uzyskaniu wyższej punktacji podczas oceny a co za tym idzie umożliwiło pozyskanie dofinansowania.
W ostatnim okresie współpracowaliśmy m.in. z Miastem Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Nowy Sącz, Mirsk, Wrocław, Ministerstwem Rozwoju, Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Parkiem Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o., Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Śląską Izbą Lekarską oraz dużą grupą przedsiębiorców.

W ramach prezentowanej usługi współpracujemy z Bankiem Zachodnim WBK udzielając porad jego klientom.