• Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych

  Temat szkolenia

  ...
 • Wspieramy młodych olimpijczyków

  Grupa Gumułka wspiera młodych – zdolnych. Jak co roku byliśmy jednym ze sponsorów wojewódzkich eliminacji Olimpiady Języka Rosyjskiego.

  To była już 47. edycja konkursu. W tym roku najlepszy okazał się Hubert Matlak z Bielska Białej. Będzie on reprezentował nasz region podczas finału ogólnopolskiego w Warszawie.

 • Grupa Gumułka wpisana do RUR

  Grupa Gumułka z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną, zakończoną wpisem do Rejestru Usług Rozwojowych.

  Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) jest bezpłatną, ogólnodostępną bazą usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach, która zapewni możliwość zamówienia ofert szkoleniowych, odpowiednich dla każdego użytkownika.

 • Współpraca z krakowską ASP

  Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Nasi eksperci przygotują studium wykonalności projektu "Interdyscyplinarne Centrum Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki".

  W ramach zlecenia zostanie opracowana analiza finansowa przedsięwzięcia. Konsultanci Grupy Gumułka będą też świadczyć usługi doradztwa merytorycznego w zakresie konstrukcji założeń projektu.

 • Szkolimy urzędników Ministerstwa Rozwoju

  Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju specjaliści Grupy Gumułka przeprowadzą dwudniowe szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych.

  Nasi eksperci przeprowadzą szkolenie w ramach projektu "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych".

 • Koniec z wieloletnimi umowami na czas określony

  W poniedziałek 22 lutego zmieniają się przepisy prawa pracy. Nowelizacja wprowadza limity ilościowe i czasowe umów o pracę zawieranych na czas określony.

  Kwestię tę przybliża Grupa Gumułka.

 • Przeprowadzimy audyt w ARiMR

  Ministerstwo Finansów zdecydowało o wyborze Grupy Gumułka do przeprowadzenia audytu akredytacyjnego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu potwierdzającego spełnianie przez ARiMR warunków stawianych agencjom płatniczym przez przepisy Unii Europejskiej dla okresu programowania 2014-2020.

 • Umowa z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym

  Grupa Gumułka rozpoczęła współpracę z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

  Nasza firma zawarła umowę na opracowanie analizy projektu "Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach". Projekt dofinansowany będzie z Unii

  ...