Grupa Gumułka rozpoczęła współpracę z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.

Nasza firma zawarła umowę na opracowanie analizy projektu "Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach". Projekt dofinansowany będzie z Unii Europejskiej w ramach działania 12.2 RPO WSL.

Do zadań ekspertów Grupy Gumułka  będzie m.in. należało opracowanie studium wykonalności proponowanego projektu.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach to nowoczesny zespół szkół, w skład którego wchodzą zarówno szkoły młodzieżowe, jak i szkoły dla dorosłych.  Z kolei projekt  "Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach" to jeden z projektów przygotowanych w Gliwicach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.