Ankieterzy Grupy Gumułka na zlecenie TVP Katowice przeprowadzili kolejny sondaż.

Tym razem pytaliśmy  o Śląską Kartę Usług Publicznych (ŚKUP)...

Jedno z pytań  dotyczyło popularności karty ŚKUP. Aż 68 proc. pytanych stwierdziło, że nie korzysta z karty ŚKUP, jednak 88 proc. badanych wie, że taka karta funkcjonuje. Największy procent respondentów wskazało usługi komunikacyjne oraz opłaty za parkowanie, jako usługi powiązane z kartą ŚKUP. Jednocześnie pytani wskazali, że korzystanie z karty nie zawsze jest wygodne. Podano przede wszystkim problemy z czytnikami karty w autobusach oraz kłopotliwe procedury towarzyszące wyrobieniu karty.

Emisja programu miała miejsce 9.12.2016 r.