Grupa Gumułka stwarza możliwości rozwoju dla profesjonalistów różnych dziedzin. Dzięki Programowi Praktyk i Staży Studenckich daje również szansę zdobycia cennego doświadczenia młodym i dynamicznym osobom. Program Praktyk i Staży stanowi najlepszą ścieżkę umożliwiającą dobry start na rynku pracy oraz zostanie realnym członkiem profesjonalnego zespołu pracowniczego Grupy Gumułka. Nasza organizacja ceni entuzjazm i zaangażowanie.
Stawiamy na młodych!
Zatrudniamy najlepszych.

 

 

gG logo rozszerzone bez tła

 

Jesteśmy jedną z wiodących firm świadczących usługi doradcze oraz outsourcingowe. Swoją ofertę kierujemy do sektora nauki, zdrowia, administracji publicznej, spółdzielni, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Nasze początki sięgają 1993 roku. Wówczas otworzyliśmy Kancelarię przy ulicy Matejki 4 w Katowicach, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się nasza główna siedziba. Ponadto posiadamy oddziały w Warszawie i Krakowie. Początkowo obszarem naszej działalności było świadczenie usług doradztwa podatkowego oraz księgowości. Wraz z rozwojem firmy poszerzyliśmy wachlarz swej działalności dodając m.in. audyt wewnętrzny i finansowy, rachubę wynagrodzeń oraz fundusze unijne w aspekcie ich pozyskiwania, rozliczania oraz ewaluacji.

Naszą pozycję na rynku zawdzięczamy połączeniu wieloletniego doświadczenia w połączeniu ze współczesnymi technikami pracy międzynarodowych firm audytorskich. Potencjałem firmy są jej pracownicy wraz z ich umiejętnościami i kwalifikacjami. Stanowimy zintegrowany zespół specjalistów:

  • biegłych rewidentów,
  • radców prawnych,
  • rzeczoznawców majątkowych,
  • doradców księgowych, podatkowych, unijnych i inwestycyjnych.

 

startowa page 001

 

 Temat szkolenia Rozliczanie inwestycji w jednostkach sektora finansów pyblicznych - teoria i analizy przypadków z ćwiczeniami
Termin szkolenia 06.06.2017r.
Czas trwania szkolenia (w godz. lekcyjnych) 6h (9:00-14:00)
Trener/trenerzy prowadzący Marcin Roj
Adresaci szkolenia/ grupa docelowa

Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Pracownicy działów inwestycyjnych w jednostkach sektora finasów publicznych. Kierownictwo jednostek sektora finansów publicznych. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozliczania inwestycji

Korzyści dla uczestników

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przemiotu szkolenia. Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami rozliczania nakładów inwestycyjnych na konkretnych przykładach. Poprawa komunikacji z działami technicznymi w zakresie rozpoznawania i innych operacji związanych z inwestycjami.

Cena szkolenia 420zł netto

W czwartek Komisja Europejska podwyższyła prognozy polskiego wzrostu gospodarczego na lata 2017 i 2018. Zgodnie z obecnymi szacunkami w bieżącym roku produkt krajowy brutto ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy według wcześniejszej prognozy dynamika wzrostu miała wynieść 3,2%. Z kolei w roku 2018 dynamika PKB ma wynieść 3,2%. Siłą napędową gospodarki ma pozostać popyt wewnętrzny, wspierany odradzającymi się inwestycjami zwłaszcza finansowanymi funduszami unijnymi. Zdaniem Komisji także dalsza poprawa na rynku pracy będzie czynnikiem wzmacniającym pozytywne trendy w gospodarce.