Posiadamy bogate doświadczenie w następujących obszarach:

  • wycena przedsiębiorstw,
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych,
  • analiza prywatyzacyjna i Due Diligence,
  • audyt,
  • analiza finansowa.

Współpracowaliśmy m. in. dla Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku, Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS, Park Naukowo – Technologiczny „Euro – Centrum” Sp. z o.o., Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. (obecnie Data Techno Park Sp. z o.o.), Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach; Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach, Mint Media w Lublinie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Ministerstwa Zdrowia, Szpitala Powiatowego w Radomsku.