Posiadamy bogate doświadczenie w następujących obszarach:

·  wycena przedsiębiorstw,

·  wycena wartości niematerialnych i prawnych,

·  analiza prywatyzacyjna,

·  due diligence,

·  analiza finansowa.

W wymienionych zakresach naszymi klientami i adresatami naszych usług były zarówno podmioty prywatne jak i publiczne, m. in.: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Małopolskie, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Białystok, Gmina Miasto Puławy, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Fundusz Górnośląski S.A., Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” sp. z o.o., Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o. o. (obecnie Data Techno Park sp. z o.o.), Mint Media sp. z o.o. w Lublinie, Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” sp. z o.o., Indos S.A., Mega Service Centrum sp. z o.o., Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Secus Asset Management S.A., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Szpital Powiatowy w Radomsku, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.