Grupa Gumułka zapewnia kompleksowe usługi związane z ochroną interesów podatników w związku z działaniami organów podatkowych, począwszy od etapu wszczęcia kontroli, aż do etapu prowadzenia postępowania przed sądami administracyjnymi.

W ramach usług oferowanych przez Grupę Gumułka w zakresie udziału w postępowaniu podatkowym czy zastępstwie procesowym mieszczą się m.in.:

  1. recepcja kontroli tj. uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe (tj. kontrola skarbowa, kontrola z Urzędu Skarbowego, kontrola podatkowa), składanie wyjaśnień w imieniu podatnika.
  2. Sporządzanie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów w kontroli podatkowej, protokołów w postępowaniu podatkowym.
  3. Sporządzanie pism, wyjaśnień i wniosków w postępowaniu przed organami podatkowymi.
  4. Sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania podatkowego.
  5. Uczestnictwo w postępowaniu sądowo-administracyjnym, reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skargi do WSA, skargi kasacyjnej do NSA.

Rezultatem współpracy ze specjalistami z Grupy Gumułka jest bezpieczeństwo podatkowe naszego klienta.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługi











Nieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane