Rozszerzenie działalności na skalę międzynarodową wiąże się dla każdego przedsiębiorstwa z nowymi, skomplikowanymi wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań jest zagadnienie cen transferowych nakładanych na towary i usługi, a także na honoraria oraz wartości niematerialne i prawne. Problematyka cen transferowych jest istotnym aspektem każdej firmy działającej na rynku międzynarodowym. Trudność polega na ustaleniu cen w taki sposób, aby dla obu stron były jak najbardziej zbliżone do cen rynkowych otoczenia krajowego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim problematyczne jest określenie korzyści niematerialnych, które płyną ze współpracy, a także ustalenie poziomu kosztów, które powinny mieć wpływ na kształtowanie cen. Wszystkie aspekty cen transferowych oddziałują na osiągane przez firmę dochody. Nasi specjaliści pomogą Państwu w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, a także jej weryfikacji. Służymy pomocą również w kwestiach uzasadnienia rynkowości cen transferowych.