Jesteśmy dumni, że od samego początku korzystania przez Polskę ze środków unijnych mogliśmy wspierać beneficjentów poprzez udzielanie zapewnienia co do prawidłowości realizacji programów i projektów.

Przeprowadzaliśmy audyty całych programów operacyjnych (w tym składając raporty bezpośrednio Komisji Europejskiej), jak i audyty poszczególnych projektów. Nasze doświadczenie opiera się na wykonaniu setek takich audytów.

Audyty Funduszy i Dotacji wykonywaliśmy praktycznie dla wszystkich sektorów, w tym m.in. dla:

- administracji samorządowej i rządowej,

- przedsiębiorstw, w tym zarówno rozległych grup kapitałowych, jak i MŚP,

- sektora nauki i innowacyjności,

- sektora ochrony zdrowia,

- spółdzielczości,

- organizacji pozarządowych (NGO).

Wielokrotnie też Grupa Gumułka angażowana była przez instytucje pośredniczące (ministerstwa i inni dysponenci środków) dla przeprowadzenia kontroli u beneficjentów. Dało nam to możliwość spojrzenia na zagadnienie prawidłowości realizacji projektów z optyki podmiotów decydujących o ich zatwierdzeniu.