Grupa Gumułka świadczy profesjonalną usługę audytu organizacyjnego opartą o autorską metodologię i narzędzia badawcze wypracowane na bazie dotychczasowych doświadczeń. Audyt organizacyjny w kompleksowy sposób dokonuje przeglądu badanej organizacji. Jest to szczegółowa analiza realizacji podstawowych procesów organizacyjnych. Punkt wyjścia stanowi audyt struktury organizacyjnej oraz analiza zatrudnienia powiązana z audytem funkcji personalnej. Badaniu pod kątem ekonomicznym i prawnym podlegają istotne dla pozycji rynkowej gałęzie przedsiębiorstwa, tj.: sprzedaż, dystrybucja, magazynowanie, produkcja, księgowość itd.


Przesłankami do przeprowadzenia takiej usługi może być niska efektywność organizacji, nieprawidłowości formalne dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa, straty ekonomiczne oraz duża konkurencja w branży.

Pierwszoplanowym celem audytu organizacyjnego jest uporządkowanie i usystematyzowanie wewnętrznych zasad regulujących zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie. Równorzędnym celem jest podniesienie jakości i profesjonalizmu badanych procesów/funkcji organizacji na wyższy poziom. Audyt dzięki swojej kompleksowości pozwala m.in. ocenić.:

  • system zarządzania w organizacji, a tym samym jej sprawność,
  • efektywność działalności przedsiębiorstwa,
  • efektywność zatrudnienia badaną przez nas w sześciu podstawowych obszarach,
  • ryzyko działalności i potencjał organizacyjny.

Badanie audytowe przebiega w oparciu o zróżnicowane techniki audytowe, w tym: analizę desk research dostępnej dokumentacji, wywiadów pogłębionych z pracownikami i kadrą zarządzającą, inspekcjach, oględzinach oraz techniki na bazie wyników uzyskanych poprzez wykorzystane w audycie narzędzia badawcze. Ich dobór jest dostosowany do potrzeb organizacji oraz oczekiwań klienta. Nasze badanie kończy się opracowaniem raportu zbiorczego wraz z rekomendacjami dla organizacji. Jesteśmy przygotowani również na profesjonalną, multimedialną prezentację wyników przeprowadzonego przez nas badania.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługiNieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane