Znajomość polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego pozwala doradcom podatkowym Grupy Gumułka zaoferować profesjonalne wsparcie w zakresie zagadnień podatkowych właściwych dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych z różnych sektorów gospodarki, jak też klientów indywidualnych oraz podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Przynależność do międzynarodowej organizacji zrzeszającej firmy doradcze sprawia, że możemy wspomóc naszych klientów także w zakresie ich działalności podejmowanej w poszczególnych krajach.

Doradcy podatkowi Grupy Gumułka pomogą Państwu rozwiązać problemy podatkowe pojawiające się w toku bieżącej działalności gospodarczej.

Służymy radą we wszystkich aspektach Państwa działalności, mogących rodzić ryzyko podatkowe, jak też stwarzających pole do optymalizacji (oszczędności podatkowych).

Na Państwa życzenie analizujemy konkretne problemy podatkowe, wskazujemy sposób podatkowego rozliczenia danej transakcji, w tym podatkowe skutki zawieranych kontraktów.

Nasze doradztwo pozwala na identyfikację nieprawidłowości i ryzyka podatkowego oraz dostarczenie informacji niezbędnych do podjęcia optymalnej podatkowo decyzji biznesowej.

Świadczone przez nas doradztwo podatkowe zmierza do znalezienia najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszych klientów, pozwalających na osiągnięcie oszczędności (korzyści) podatkowych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego.