Pracownia Badań Społecznych zajmuje się badaniem opinii oraz rynku pod kątem określonych zagadnień. Badania te polegają na wyszukaniu zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy wieloma zmiennymi. Zmienne te to np. płeć, stanowisko, wiek czy wykształcenie. Na postawie badań społecznych można określić postawy społeczeństwa, trendy czy przekonania.

Grupa Gumułka w obrębie Pracowni Badań Społecznych oferuje przeprowadzenie:

- badań marketingowych;

- badań ewaluacyjnych;

- analiz statystycznych;

- badań omnibusowych.

 Oferujemy Państwu pełny zestaw badań ewaluacyjnych i marketingowych dla potrzeb prywatnych przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Posiadamy studio CATI i prężnie działającą sieć ankieterów. W procesie badań ewaluacyjnych i marketingowych wykorzystujemy zarówno metody ilościowe i jakościowe, a uzyskane dane analizujemy stosując profesjonalne modele analiz statystycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat oferowanych przez nas usług, a także do kontaktu z naszymi specjalistami.