Zajmujemy się doradztwem z zakresu prawa korporacyjnego oraz kontraktowego.

Oferujemy kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Wykonujemy usługi w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, np. przy zmianach osobowych w organach spółek, zbyciu udziałów, podwyższeniu/obniżeniu kapitału zakładowego.

Służymy pomocą w działalności przedsiębiorstwa poprzez tworzenie, opiniowanie i optymalizację postanowień umów gospodarczych w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów naszych klientów.

Współpraca prawników oraz doradców podatkowych i biegłych rewidentów gwarantuje kompleksowe wsparcie, uwzględniające zarówno aspekty prawne, jaki i skutki podatkowe planowanych działań.