GRX2

 

Radosław Gumułka

tel.: (32) 790-22-96
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Specjalizacja:
SAMORZĄDY/MAKROEKONOMIA

 • Badania sprawozdań finansowych jednostek samorządów terytorialnych.
 • Ogół zagadnień z makroekonomii - badanie prawidłowości
  występujących w gospodarce jako całości.

SZJ2

Jacek Sztyler

tel.: 501-764-768
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specjalizacja: FUNDUSZE UNIJNE

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 • Doradztwo w zakresie funduszy unijnych.
 • Rozliczanie projektu.
 • Przygotowanie studium wykonalności.
 • Monitoring projektu.
 • Audyt organizacyjny.
 • Ewaluacja.

RNO2

Roman Nowak

tel.: (32) 790-22-94 wew. 2204
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specjalizacja:

WYCENY/ANALIZY/POZYSKIWANIE FINANSOWANIA
 • Wycena przedsiębiorstw oraz akcji i udziałów.
 • Wycena instrumentów finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Analizy finansowe podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek.
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwanie finansowania zewnętrznego i udziałowego.
 • Doradztwo transakcyjne związane z emisją akcji, udziałów i obligacji.

ROJ2

Marcin Roj

tel.: tel.: 663-203-057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Specjalizacja:
WYCENY/ANALIZY/NIERUCHOMOŚCI

 • Wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.
 • Wycena udziałów i akcji spółek.
 • Wycena wartości godziwej.
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych.
 • Analizy m.in. Due Dilligence - usługa poprzedzająca przygotowanie transakcji kapitałowych w postaci sprzedaży przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, pakietów akcji oraz udziałów.
 • Audyt w obszarze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

SEX2

 

 

Sergiusz Kunert

tel.: 785-100-206
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Specjalizacja:
ICT/BI

 • IT Governance.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zintegrowane systemy zarządzania.

 JCX

Janina Czaja

tel.: 665-894-713
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Specjalizacja:
AUDYT

 • Audyt finansowy.
 • Audyt Środków Unijnych.
 • Audyt sprawozdań finansowych.
 

Mateusz Witański

tel.:505-300-535

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

specjalizacja:

Cyberbezpieczeństwo

- ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów, konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, auditor systemów bezpieczeństwa informacji, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, rzeczoznawca PTI, działacz stowarzyszeń branżowych, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów teleinformatycznych (wdrożeniowych, programistycznych, testowych) oraz doradczych (analitycznych, badawczych, promocyjnych i marketingowych), audytach bezpieczeństwa informacji (KRI i KSC), doradztwa zarządczego (projekty unijne, turystyka, teleinformatyka, media, strategie), rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie). Posiada certyfikaty zarządzania projektami IPMA-D, PRINCE2 oraz AgilePM, zarządzania usługami ITIL v.3, a także certyfikaty auditora ISO 22301 oraz ISO 27001. Ponadto jest biegłym sądowym o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych oraz rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Publikuje na łamach czasopism branżowych, biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią.

   
   

Zapisz

ZapiszZapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz