W 2022 r. osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, wynajmujące nieruchomości mają jeszcze prawo wyboru formy opodatkowania, pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych a ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2023r. podatnicy zostaną pozbawieni tego wyboru.

Jedyną dostępną formą opodatkowania dla najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Alternatywą może być rozpoczęcie rozliczania najmu w ramach działalności gospodarczej, które pozwoli na uwzględnienie kosztów związanych z najmem.