NSA uznał, iż do czynności podjętych przez podatnika przed 15 lipca 2016 r. nie może mieć zastosowanie klauzula generalna przeciw unikaniu opodatkowania, nawet jeżeli korzyści podatkowe w podatku dochodowym wystąpiły po tej dacie.

NSA potwierdził, że przepisy o klauzuli generalnej nie mogą służyć do oceny czynności sprzed 15 lipca 2016 r. Potwierdził tym samym wątpliwości Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, które zostały wyrażone w uchwałach nr 2/2021 i 3/2021. Kwestia ta ma wymiar praktyczny nie tylko dla 2016 r., lecz także kolejnych lat. Skutki podatkowe czynności sprzed 15 lipca 2016 r. mogą bowiem objawić się znacznie później.

Wyrok NSA z 25 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 669/19