W ostatnich latach rośnie popularność portali łączących twórców z osobami, które wspierają ich finansowo. Korzystając z usług takiej platformy autor powinien weryfikować podleganie podatkowi od spadków i darowizn.

Autor (twórca) jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymania darowizny od każdej osoby fizycznej odrębnie, w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od dnia otrzymania darowizny, w sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby przekroczy jednorazowo 4.902 zł. Jeżeli wpłata od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do kwoty ostatnio wpłaconej dolicza się wartość wpłat od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia wpłata.

W sytuacji, gdy otrzymana od jednej osoby kwota nie przekroczy 4.902 zł, otrzymana darowizna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.