Oferujemy naszym klientom usługę polegającą na wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju z uwzględnieniem istniejących tendencji rynkowych. Aby skutecznie konkurować na rynku i osiągnąć trwały rozwój przedsiębiorstwa, potrzebne są jasne cele oraz sprecyzowana ścieżka ich osiągnięcia. Specjaliści Grupy Gumułka posiadają wiedzę ekspercką na temat tworzenia strategii rozwoju, którą nabyli poprzez analizę następujących obszarów:

 • specyfika funkcjonowania firmy,
 • zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie,
 • otoczenie polityczno-prawne,
 • otoczenie ekonomiczne, technologiczne,
 • otoczenie społeczno-kulturowe,
 • otoczenie konkurencyjne.

Główne etapy realizacji zlecenia:

 • analiza strategiczna,
 • wybór strategii,
 • zapis strategii,
 • przygotowanie długoterminowych i krótkoterminowych celów i zadań strategicznych,
 • biznes plan,
 • wdrożenie strategii.

Przygotowanie strategii pozwoli:

 • rozpoznać wyłaniające się trendy,
 • przygotować firmę na sytuacje nieprzewidywalne, ochronić przed negatywnymi skutkami szybko pojawiających się zmian na rynku,
 • wypracować trwałe przewagi konkurencyjne, co wzmocni pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Kiedy warto pomyśleć o sporządzeniu strategii rozwoju? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka:

 • zawsze, nawet w przypadku dobrej kondycji firmy,
 • kiedy zmniejszy się dynamika przychodów,
 • przed wejściem na nowe rynki lub wprowadzeniem nowych usług, produktów,
 • przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, które będą miały wpływ na rozwój firmy,
 • kiedy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian (np. zmiana formy prawnej, itp.).

Dokonana analiza strategiczna pozwala wyodrębnić mocne i słabe strony klienta oraz spodziewane korzyści wynikające z wprowadzenia sugerowanych zmian.