Z dniem 15 marca 2018 r. weszło w życie oczekiwane przez podatników Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Mocą tego rozporządzenia przedłużono się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
terminy:
1) sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych)
2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, tj. CIT/TP.

To niewątpliwie doskonała wiadomość dla podatników, zwłaszcza dla tych, którzy w dokumentacji cen transferowych uwzględnić muszą dodatkowo tzw. analizę porównawczą.
Oznacza to zatem, że w szczególności w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będą oni musieli przygotować dokumentację za rok 2017 do końca września 2018 r., a nie do końca marca 2018 r.
To samo dotyczy wspomnianego sprawozdania CIT/TP i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

Warto zatem wykorzystać ten dodatkowy czas na dokładniejsze przyjrzenie się transakcjom dokonywanym z podmiotami powiązanymi i dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych.

Zachęcamy jednocześnie do korzystania z naszych usług w zakresie cen transferowych, obejmujących w szczególności:
- sporządzanie dokumentacji podatkowej i sprawozdań CIT/TP,
- sporządzanie analiz porównawczych,
- szkolenia z tematyki cen transferowych,
- bieżące doradztwo podatkowe.