Na koniec zmian w podatkach przedstawiamy te które zaszły w Ordynacji podatkowej.

 

1. Informacje o podatkowej sytuacji kontrahenta

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza przepisy umożliwiające uzyskanie od organu podatkowego informacji o podatkowej sytuacji kontrahenta. Mogą to być informacje o np. niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był zobowiązany na podstawie przepisów podatkowych. Udostępnianie danych będzie odbywać się na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Informacje będą przekazywane przez organ podatkowy w formie zaświadczenia. Opłata za wydanie takiego zaświadczenia będzie wynosić 17 zł.

 

2. Powstanie STIR

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych wprowadziła zmiany w Ordynacji podatkowej zakładające, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Ma on umożliwiać systemowi bankowemu prowadzenie analiz, które pozwolą identyfikować rachunki zakładane przez tzw. słupy – podmioty powoływane w celu popełnienia przestępstwa skarbowego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógłnp. blokować konta przedsiębiorców na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy, gdy wystąpi uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika. Niezależnie od tego szef KAS będzie prowadził czarną listę czynnych podatników VAT tj. wykreślonych z rejestru oraz podatników do niego przywróconych.

 

3. JPK dla mikrofirm

Mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani co miesiąc przesyłać do urzędu skarbowego swoją ewidencję VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Pierwsze takie raporty powinny spłynąć do fiskusa do 25 lutego 2018 r. (za styczeń). Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.