W przyszłym roku ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w podatku od towarów i usług. Dlatego warto je mieć na uwadzę by uniknąć ewentualnych problemów.

 

Zmiany planowane od 1 stycznia 2018 r.

 

1. Wykaz czynnych podatników VAT

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidziano stworzenie ogólnodostępnej bazy podatników VAT czynnych. Wykaz będzie przede wszystkim dostarczał informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Zostanie on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Jego aktualizacja odbywać się będzie w dni robocze, raz na dobę.

 

2. JPK_VAT dla mikrofirm

Mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani co miesiąc przesyłać do urzędu skarbowego swoją ewidencję VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Pierwsze takie raporty powinny spłynąć do fiskusa do 25 lutego 2018 r. (za styczeń). Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

3. Kasy fiskalne – obowiązki ewidencyjne

W kasach fiskalnych trzeba będzie ewidencjonować, bez względu na wysokość obrotów, sprzedaż indywidualnym klientom następujących usług:

a) wstęp na przedstawienia cyrkowe;

b) wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;

c) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (obecnie usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego).

W rozporządzeniu ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pozostanie dotychczasowy limit 20 tys. zł obrotu pozwalający części przedsiębiorców na zwolnienie z obowiązku stosowania kas.

 

4. Kasy fiskalne online

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach przewidziano wprowadzenie systemu kas fiskalnych online. Podatnicy będą zobowiązani do posiadania kas rejestrujących z wbudowaną funkcją, umożliwiającą zautomatyzowany i bezpośredni przepływ informacji z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas. Do końca 2018 r., podatnicy będą mogli stosować kasy z kopią papierową, a do końca 2022 r. kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Zgodnie z założeniami projektu obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących podłączonych do sieci, jako pierwsze zostaną objęte podmioty:

a) świadczące usługi motoryzacyjne, wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży paliw na stacjach benzynowych – od 1 stycznia 2019 r.,

b) świadczące usługi gastronomiczne i budowlane – od 1 lipca 2019 r.,

c) świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, hotelowe oraz usługi fitness – od 1 stycznia 2020 r.

 

5. Zmiany w sposobie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach przewiduje również ograniczenie prawa do wystawienia faktury na podstawie wydanego wcześniej paragonu. Fakturę będzie można wystawić na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie wtedy, gdy paragon dokumentujący sprzedaż zawiera numer, za pomocą kórego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartosci dodanej.

 

6. Stawka VAT na wyroby medyczne

Zmieni się opodatkowanie niektórych wyrobów higienicznych i farmaceutycznych z gumy, takich jak: osłonki antykoncepcyjne, cewki, strzykawki, rozpieracze, smoczki, worki tlenowe. Będą one objęte obniżoną stawką 8%, ale tylko jeżeli będą wyrobami medycznymi. W przeciwnym razie będą objęte stawką 23% VAT. Soczewki do okularów korekcyjnych będą objęte obniżoną stawką VAT, a do okularów przeciwsłonecznych – stawką 23%.

 

Zmiany od 1 lipca 2018 r.

 

7. Split payment

Kupujący będzie mógł zadecydować, czy przy zapłacie skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), tj. kwotę netto przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT. Mechanizm będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i do ich części. Split payment znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywnych na rzecz innych podatników.

 

8. Pozostałe struktury JPK obowiązkowo, ale na żądanie

Średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesłać w formie elektronicznej na żądanie urzędu skarbowego: swoje faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane o stanach magazynów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencje przychodów.