Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 6 lipca 2017 r.)

Przewiduje on m.in. zmianę art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przesądzenie, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważać będzie się zasadniczo dzień, na który zgodnie z przyjętymi przez podatnika zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), dany koszt obciąża wynik finansowy podatnika.

Zmiana ta ma w zamyśle zakończyć wieloletni spór w zakresie tego, czy moment ujęcia danego kosztu pośredniego w kosztach podatkowych uzależniony jest od jego ujęcia dla celów bilansowych. Wskazany projekt nie jest jednak pozbawiony szeregu wątpliwości, które miejmy nadzieję zostaną jeszcze wyeliminowane na etapie procesu legislacyjnego.

Projektowane zmiany są już także szeroko komentowane w prasie podatkowej. Miło nam poinformować, że Grupa Gumułka także ma w tym swój udział. Jednym z ekspertów komentujących nowe regulacje w Dzienniku Gazeta Prawna („Koszt będzie dopiero wtedy, gdy obciąży wynik finansowy”, Dziennik Gazeta Prawna, nr 136, z 17 lipca 2017 r.) jest bowiem doradca podatkowy Jarosław Ferdyn – Menadżer w Dziale Doradztwa Grupy Gumułka.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402/katalog/12445390#12445390)
https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/4786/gazeta-prawna.html#page/2