Z dumą ogłaszamy, że Grupa Gumułka przyjęła obowiązki audytora wewnętrznego Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniącego m.in. rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).