Firmy stawiające na innowacyjność rozpoczęły wyścig po środki unijne. O wyzwaniach związanych z pozyskaniem funduszy i realizacją projektów w programie Trudny Rynek rozmawiali dziennikarze i zaproszeni eksperci. Wśród nich Jacek Sztyler, parrtner w Grupie Gumułka.

Goście programu podkreślali, że problemem dla innowacyjnych firm jest nie tylko pozyskanie funduszy, ale przede wszystkim samo wprowadzenie rozwiązania na rynek, zapewnienie zysku, a także rozwoju.

- Innowacyjność jak najbardziej w regionie występuje. Jest szereg firm bardzo innowacyjnych. To są innowacje w skali świata. Natomiast jest szereg przeszkód, które umożliwiają rozwój tym firmom – mówił Jacek Sztyler, partner w Grupie Gumułka.

Czy istnieje wiele firm innowacyjnych? Jaki jest ich główny problem? - Biorąc pod uwagę ogólną sytuację w naszym kraju, gdzie stopień innowacyjności jest w zasadzie błędem statystycznym, można powiedzieć, że w naszym regionie nie wygląda to najgorzej. Natomiast te firmy nie zawsze są w stanie się rozwinąć, bo brakuje finansowania – ocenił Jacek Sztyler.

Cały program “Trudny Rynek" z udziałem prezesa Jacka Sztylera dostępny jest na internetowej stronie TVP Katowice.