Jak utrzymać  nową firmę na rynku? Jak zapewnić jej ekspansywny rozwój? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedzi goście programu Trudny Rynek. Jednym z ekspertów zaproszonych do studia Telewizji Katowice był Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka.

Czy państwo wspiera nowych przedsiębiorców? Czy raczej  traktuje przedsiębiorcę jako osoby potencjalnie nieuczciwe?

Żaden urzędnik ani urząd nie stawia przeszkód co do zasady. Jednak szczebel drabiny społecznej jest dla przedsiębiorców ustawiony obecnie zbyt nisko. W hierarchii zawodów, które się cieszą określonym zaufaniem  społecznym, w hierarchii wkładu w rozwój gospodarki przedsiębiorca nie zajmuje tej pozycji, którą powinien zajmować w stosunku do tego co faktycznie robi – uważa prezes Radosław Gumułka.

W programie przytoczono wyniki badań społecznych, w których pytano przedsiębiorców o problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z sondażu wynika,  że  głównymi barierami są koszty pracy (69 proc.), niestabilność prawa (66 proc.), biurokracja (61 proc.), skomplikowane prawo (49 proc.), samowola urzędników (49 proc.) oraz wysokie podatki (43 proc.).

Cały program Trudny Rynek z udziałem prezesa Radosława Gumułki dostępny jest na internetowej stronie TVP Katowice.