Na zlecenie TVP Katowice Grupa Gumułka przeprowadziła sondaż dotyczący oceny przez mieszkańców GOP efektów modernizacji Tramwajów  Śląskich. W niedawno wyemitowanym odcinku programu "Trudny Rynek" mieliśmy okazję zapoznać się z jego wynikami. Czy przyniosły  niespodzianki?

Ankieterzy Grupy Gumułka pytali mieszkańców regionu m. in. o to, czy zauważalne są pozytywne zmiany po modernizacji prowadzonej przez Tramwaje Śląskie. Na to pytanie aż 84 proc. pytanych osób odpowiedziało twierdząco, zaledwie 3 proc proc. zaznaczyło "nie", a 13 proc.nie miało zdania. Także wpływ modernizacji na komfort jazdy znacząco się zwiększył, co potwierdziło 77 proc. pytanych. 13 proc. nie zauważyło natomiast zmiany .

Jedno z ciekawszych pytań dotyczyło stosunku cen biletów do jakości usług Tramwajów Śląskich. Ponad połowa pytanych uznała, że cena jest zbyt wysoka, 35 proc. nie udzieliło konkretnej odpowiedzi, a zaledwie co dziesiąty pytany uznał ceny biletów za adekwatne do jakości świadczonych usług.

Cały program oraz wyniki sondażu przeprowadzonego przez Grupę Gumułka są dostępne na stronie internetowej TVP Katowice.