W dniu 5 czerwca 2024 r. upływa termin na przesyłanie do Ministerstwa Finansów opinii w ramach kolejnych konsultacji podatkowych w zakresie zmian w podatku u źródła ("WHT").

Konsultacje są prowadzone z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, według których niezbędna jest kompleksowa reforma WHT.

Konsultacje dotyczą zmian we wzorach wniosków o zwrot podatku (w schematach WH-WCP, WH-WPP, WH-WCZ i WH-WPZ) w zakresie łatwiejszego korzystania z formularzy, ujednolicenia nazw pół oraz dopracowania tłumaczeń.

Ponadto Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie szerszych konsultacji w zakresie podatku u źródła. Powołano trzy grupy robocze zajmujące się podstawowymi kwestiami: beneficial owner (kto jest rzeczywistym właścicielem płatności), look-through approach (ustalenie przez organ podatkowy, kto jest rzeczywistym właścicielem należności w przypadku, gdy podmiot uzyskujący taką należność nie jest jej rzeczywistym właścicielem) oraz subject to tax (zasady podlegania opodatkowaniu).

Prace dotyczące zmian w podatku u źródła mają potrwać do grudnia 2024 r.