Ministerstwo Finansów poinformowało, że konsultacje w zakresie projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym zostaną przedłużone do 24 maja bieżącego roku.

Projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym dotyczy jednostek, które wchodzą w skład grup międzynarodowych i krajowych. Projekt ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r.


Rozwiązanie to ma na celu wdrożenie przepisów o 15% minimalnej efektywnej stawki CIT. Dyrektywa 2022/2523 zakłada, że międzynarodowe grupy kapitałowe, które uzyskały roczny skonsolidowany przychód w dwóch z czterech ostatnich lat w wysokości co najmniej 750 mln euro, zapłacą podatek dochodowy według efektywnej stawki nie niższej niż 15%.


Dyrektywa ma na celu wdrożenie w Unii Europejskiej globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania tj. głównej części tzw. Filaru II OCED.


Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.