W dniu 6 maja 2024 r. został opublikowany nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają dotyczyć przede wszystkim opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych.

Saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe będą podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Stawki akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe zostaną objęte tzw. „mapą drogową”. Stawka akcyzy w 2025 r. wyniesie 100 zł/kg, w 2026 r. - 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. - 300 zł za każdy kilogram.

Planowane zmiany mają również rozszerzyć zakres definicji wyrobów nowatorskich już funkcjonujących na gruncie przepisów akcyzowych, będzie to miało na celu ograniczenie procedur unikania podatku akcyzowego.

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw planowane są konsultacje publiczne, które potrwają do 20 maja 2024 r.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Link do projektu ustawy

Link do wykazu prac MF