W programach komitetów wyborczych są zapisy zapowiadające zmiany w polskiej polityce gospodarczej - między innymi w obecnym systemie podatkowo-ubezpieczeniowym. Pytanie czy i w jakim stopniu wpłyną one na funkcjonowanie rynku - przy założeniu, że zostaną zrealizowane.Różne warianty ewentualnych zmian analizują goście programu Zrozumieć Rynek: prof. Piotr Wachowiak-Rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Adam Mariański-dyr. Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, oraz prof. Jan Klimek - Szkoła Główna Handlowa, prezes Izby Rzemieślniczej, oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.