Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dostawy towarów dla personelu sił zbrojnych państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska lub ich personelowi cywilnemu w mesach i kantynach tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Projektowane są także przepisy mające na celu zabezpieczenie przed dalszą odprzedażą/zbyciem towarów korzystających ze zwolnienia osobom trzecim.

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Link do projektu rozporządzenia MF