W ustawie z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1137) zawarto m.in. regulacje, które przedłużają obowiązywanie wybranych preferencji w podatku akcyzowym.

Mocą wskazanej ustawy:

1) przedłużono do 31 lipca 2022 r.:

a) czasowe zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych;

b) obniżone stawki akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG;

c) wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw;

2) na 2 miesiące od czerwca do końca lipca br. obniżona została stawka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.


Znowelizowane przepisy weszły w życie z dniem 28 maj 2022 r. i obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca br.