Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w zakresie regulacji, które wszyscy znamy pod pojęciem "Polskiego Ładu". Jak deklaruje projektodawca, głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Nowe regulacje mają też zapewnić stabilność systemu na kolejne lata.

Najważniejsze rozwiązania wskazanego projektu w zakresie podaktu dochodowego od osób fizycznych są następujące:


PIT – 12 proc. od 1 lipca
• Stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł. Rozwiązanie to oznacza obniżenie podatku o prawie 30 proc.
• Obniżka PIT dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców.
• Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach, podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

Preferencje przy składce zdrowotnej
• Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.
• W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).


Ulgi
• Ulga dla klasy średniej zostanie zamieniona korzystniejszymi, prostszymi rozwiązaniami.
• Wprowadzone zmiany będą korzystne lub neutralne dla podatników. Osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.
• Przy okazji reformy zlikwidowana zostanie tzw. abolicja podatkowa, a ulga na zabytkibędzie dotyczyć tylko wydatków na remont. Wprowadzone zostanie też nowe zabezpieczenie w postaci zatwierdzenia remontu przez konserwatora.


Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
• Rozwiązany zostanie problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł).
• W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.
• Uchylony zostanie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Tym samym obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.


Dla samotnych rodziców
• Wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.
• Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości1500 zł.

Preferencje dla rodzin i dzieci
• Zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
• Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane, jako odrębny podatnik i obok rodzica, korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.
• Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie będzie podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.


Wpływy z 1 proc. dla Organizacji Pożytku Publicznego
• Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP.